LATA JARUM THE NATURE ALWAYS THERE

LATA JARUM THE NATURE ALWAYS THERE
FORESTERS HERE

Selasa, 27 Oktober 2009

DIFINISI DAN EVOLUSI EKOPELANCONGAN


Pada dasarnya, dititik beratkan dua ciri utama :- • pendidikan alam sekitar

 • pemuliharaan

Telah dibincangkan di Venezuela 1992, Kongres Eko-pelancongan. • impak pada penduduk berhampiran.

 • peka pada persekitaran hutan asli yang bercirikan kebudayaan dan isu alam sekitar.

 • kecekapan pengurusan kawasan dan kerjasama penduduk berhampiran.

 • memaksimakan penglibatan penduduk setempat bagi jangkamasa yang panjang terutama dalam proses menentukan jenis dan tahap pelancongan yang boleh diterima.

 • memberi impak ekonomi pada penduduk setempat tampa meninggalkan amalan tradisional seperti berkebun, menangkap ikan, serta sistem sosial, dan

 • memberi peluang pada penduduk setempat menggunakan sumber sumber semulajadi serta mempelajari dengan lebeh mendalam mengenai alam semulajadi supaya boleh menarik pelawat.

Konsep eko-pelancongan perlu diberi kesedaran bahawa aktiviti pelancongan massa boleh memberi impak pencemaran dan menjejaskan kualiti alam sekitar.Beberapa aspek secara evolusi eko-pelancongan :- 1. Peningkatan permintaan rekreasi dan aktiviti dengan keupayaan kuasa beli yang baik. Minat pada suasana "sunyi" semakin membara dan sistem pengangkutan yang semakin baik. Faktor faktor ini lah daya pengalak pada aktiviti berasaskan alam semula jadi.

 2. Pengetahuan mengenai alam sekitar melalui pelbagai rangkaian media dan pengalaman individu terhadap perkembangan cuaca, pembangunan tidak mampan, tragedi dari pembangunan tanah tinggi, peningkatan penggunaan herba untuk kesihatan, kempen kempen hutan sebagai terapi oleh pengkaji luar dan tempatan membawa keinginan orang ramai untuk mengalaminya sendiri.

 3. Maklum balas kesan kesan negatif pelancongan massa dengan kumpulan yang besar telah memberi impak negatif pada alam sekitar.

Pelbagai contoh kesan pencemaran boleh dilihat yang mendatangkan kemudaratan pada manusia masa kini terlalu banyak untuk disentuh. Nak cerita jenuh pulak nak baca kan. Silap gaya ada yang marah marah pulak.


Oleh itu, orang ramai menjadi peka dengan dibantu oleh penyelidik penyelidik yang berwibawa secara terperinci sahaja yang mampu menyelamatkan pelbagai spesies flora dan fauna daripada terancam kepupusan dari habitat asalnya. Harap harap gitulah. Jangan kaji jadi kanji udah le...


Tiada ulasan: