LATA JARUM THE NATURE ALWAYS THERE

LATA JARUM THE NATURE ALWAYS THERE
FORESTERS HERE

Selasa, 16 Julai 2013

SELAMA MANA HUTAN DI MALAYSIA MASIH LUAS DAN KEKAL


Sejak dulu lagi pelbagai pihak memainkan peranan mempertahankan kawasan hutan dimusnahkan bagi tujuan pembangunan. Diserata dunia pelbagai pertubuhan, kelab dan sebagainya dijadikan landasan untuk berjuangkan alam sekitar.

Tidak terkecuali di Malaysia, terdapat beberapa pertubuhan yang popular memperjuangkan alam sekitar seperti Malaysian Nature Society MNS dan World Wide Fund WWF dan sebagainya lagi.

Walau apa pun, kerajaan mempunyai pelbagai bidang agensi bagi menjaga alam sekitar serta peruntukan perundangan yang luas  oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Apa saja bidang yang berkaitan seperti biologi, biografi, geologi, fisiologi dan sebagainya terdapat dalam tatakerja dipelbagai agensi dibawah Kementerian tersebut.

Agensi yang berkait rapat dengan alam sekitar adalah seperti JABATAN PERHUTANAN, JABATAN PERHILITAN, JABATAN ALAM SEKITAR dan dituruti oleh Jabatan Minerals dan Sains, Pejabat Tanah dan Galian, Parit dan Saliran, Perikanan, Pemetaan dan pelbagai lagi. Namun, pusat-pusat penyelilidikan juga banyak memainkan peranan seperti Institiut Penyelidikan Perhutanan FRIM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Sains Malaysia USM dan pelbagai intitiut dalam bidang penyelidikan.

Adakalanya, apabila pihak pejuang alam sekitar dari pelbagai medium bersuara, seperti pihak kerajaan yang mempunyai tenaga yang besar dan kepakaran yang ada dalam pelbagai bidang seperti tidak melakukan sesuatu.

Yang pasti hutan semakin mengecil bagi keperluan pembangunan pelbagai sektor seperti pertanian khususnya dalam perbagai aspek.

Namun begitu tampa disedari oleh orang ramai keluasan Taman Negara, Taman Negeri, Taman Botani, Hutan Margastua, Hutan Tadahan Air, Hutan Simpan Kekal yang telah diwartakan mempunyai keluasan yang besar lagi dan masih terselamat walau pun dianggap tidak dapat mengimbangi pencemaran dan juga pemanasan global yang melanda masakini.

Wallahualam.

Tiada ulasan: