LATA JARUM THE NATURE ALWAYS THERE

LATA JARUM THE NATURE ALWAYS THERE
FORESTERS HERE

Rabu, 17 Julai 2013

TUGASAN UNIT PENGUATKUASA JABATAN PERHUTANAN PAHANG DARUL MAKMUR

1. Menjalankan rondaan dan pemeriksaan kawasan lesen pembalakan dan kawasan-kawasan berhutan

2. Menjalankan rondaan dan memeriksa industri berasaskan kayu

3. Memeriksa perjalanan sesebuah Balai Pemeriksaan Hutan

4. Mengadakan sekatan jalanraya dan memeriksa terhadap pengangkutan membawa barang keluaran hutan

5. Menjalankan semakan laporan penaksiran premium dan laporan penyata penutup kawasan pembalakan

6. Menyiasat kes aduan awam

7. Membuat pengiraan gantirugi kes-kes kesalahan hutan

8. Menyediakan kertas siasatan kesalahan hutan untuk tindakan Pengarah Perhutanan Negeri

9. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri


Sumber dari Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Darul Makmur 25 Julai 2000
Pengenalan Unit Penguatkuasa dan Penguatkuasaan Undang-Undang Hutan 

Tiada ulasan: